Bồi dưỡng giáo viên THPT chuyên

NĂM 2015


Bồi dưỡng giáo viên THPT (Phía Nam)


Thông báo về khóa bồi dưỡng


Quyết định và danh sách giáo viên khóa bồi dưỡng


Quyết định điều chỉnh danh sách và tài trợ cho Giáo viên tham dự “Khóa tập huấn giáo viên THPT chuyên toán”Quyết định về việc điều chỉnh danh sách giáo viên tham dự “Khóa tập huấn giáo viên THPT chuyên Toán” khu vực phía NamCông văn về việc tham dự “Khóa tập huấn giáo viên THPT chuyên toán” (đối với diện tự túc)Bồi dưỡng giáo viên THPT (Phía Bắc)


Thông báo về khóa bồi dưỡng


Quyết định và danh sách giáo viên khóa bồi dưỡng


Quyết định về việc điều chỉnh danh sách giáo viên được tài trợ tham dự “Khóa tập huấn giáo viên THPT chuyên Toán” khu vực phía BắcNĂM 2014


Bồi dưỡng giáo viên THPT (Phía Nam)


Công văn về việc tham dự “Khóa tập huấn giáo viên THPT chuyên toán”


Quyết định tài trợ bổ sung cho các giáo viên tham dự “Khóa tập huấn giáo viên THPT chuyên toán”


Quyết định và danh sách giáo viên khóa bồi dưỡng


Công văn về khóa bồi dưỡng


Thông báo về khóa bồi dưỡng


Bồi dưỡng giáo viên THPT (Phía Bắc)


Tài liệu phần Tổ hợp — Download tại đây


Tóm tắt bài giảng


Quyết định và danh sách giáo viên khóa bồi dưỡng


Công văn về khóa bồi dưỡng


Thông báo về khóa bồi dưỡng
NĂM 2013


Bồi dưỡng giáo viên THPT chuyên đợt 3 (Miền Nam)


Thông báo về khóa bồi dưỡng


Công văn và danh sách giáo viên tham dự


Bồi dưỡng giáo viên THPT chuyên đợt 2 (Miền Trung)


Thông báo về khóa bồi dưỡng


Công văn và danh sách giáo viên tham dự


Bồi dưỡng giáo viên THPT chuyên đợt 1 (Miền Bắc)


Thông báo về khóa bồi dưỡng


Quyết định tài trợ cho các giáo viên tham dự “Khóa tập huấn giáo viên THPT chuyên toán”


Quyết định tài trợ bổ sung cho các giáo viên tham dự “Khóa tập huấn giáo viên THPT chuyên toán”