Ban Điều hành

I. Ban Điều hành hiện nay:


1. Ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo: Trưởng ban.


2. Ông Trần Văn Nhung, Tổng Thư ký Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước: Phó Truởng ban.


3. Bà Nguyễn Thị Lê Huơng, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Phó tổng thư ký Hội toán học Việt Nam: Ủy viên thường trực.


4. Ông Bùi Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính: Ủy viên.


5. Ông Tạ Ðức Thịnh, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường: Ủy viên.


6. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học: Ủy viên.


7. Ông Nguyễn Sỹ Ðức, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học: Ủy viên.


8. Ông Hoàng Ðức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục: Ủy viên.


9. Ông Ngô Việt Trung, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội toán học Việt Nam: Ủy viên.


10. Ông Nguyễn Hữu Dư, Giám đốc Ðiều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Chủ tịch Hội toán học Việt Nam: Ủy viên.


11. Ông Ðinh Thanh Ðức, Phó Hiệu trưởng Trường ÐH Quy Nhơn: Ủy viên.


12. Ông Lê Tuấn Hoa, Viện trưởng Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Ủy viên thư ký.


13. Ông Phan Quốc Khánh, Trường ÐH Quốc tế, ÐHQG TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội toán học Việt Nam: Ủy viên.


14. Ông Ðỗ Ðức Thái, Trưởng Khoa Toán, Trường ÐHSP Hà Nội: Ủy viên.


15. Ông Lê Văn Thuyết, Trưởng Ban đào tạo Sau đại học, ÐH Huế: Ủy viên.


II. Các quyết định về Ban Điều hành:


Quyết định về việc thành lập Ban Điều hành (QĐ số 2078/QĐ-BGDDT ngày 20/05/2011)


Quyết định về việc thay đổi Trưởng ban điều hành (Quyết định số 554/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2012)


Quyết định về việc thay đổi Thành viên Ban điều hành (Quyết định số 1571/QĐ-BGDĐT ngày 25/04/2012Quyết định số 1083/QĐ-BGDĐT ngày 26/03/2013)