Hội đồng khoa học
GS. Ngô Bảo Châu
Chủ tịch Hội đồng khoa học
Giám đốc Khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
Giáo sư Đại học Chicago
Email: ngo AT old.viasm.edu.vn

Website
GS. Hồ Tú Bảo
Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học
Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản
Email:bao At jaist.ac.jp

Website
GS. Lê Tuấn Hoa
Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học
Viện trưởng Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Email: lthoa AT math.ac.vn

Website
GS. Nguyễn Hữu Dư
Thư ký Hội đồng khoa học
Giám đốc Điều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
Email: nhdu AT old.viasm.edu.vn | dunh AT vnu.edu.vn

Website
GS. Đinh Tiến Cường
Khoa Toán, Trường Đại học QG Singapore
Email: matdtc AT nus.edu.sg

Website
GS. Dương Minh Đức
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh
Email: dmduc AT hcmus.edu.vn

Website
GS. Ngô Quang Hưng
Đại học bang NewYork ở Buffalo, Hoa Kỳ
Email: hungngo At buffalo.edu

Website
GS. Nguyễn Hữu Việt Hưng
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội
Email: nhvhung AT vnu.edu.vn

Website
GS. Phan Quốc Khánh
Trường ĐH Quốc tế và Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh
Email: pqkhanh AT hcmiu.edu.vn

Website
GS. Hoàng Xuân Phú
Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
Tổng biên tập tạp chí Vietnam Journal Mathematics
Email: hxphu AT math.ac.vn

Website
GS. Lionel Schwartz
Đại học Paris 13
Email: lionel-schwartz AT wanadoo.fr

Website
GS. Ngô Việt Trung
Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
Email: nvtrung AT math.ac.vn

Website
GS. Đỗ Đức Thái
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email: ducthai.do AT gmail.com

Website
GS. Vũ Hà Văn
Đại học Yale
Email: van.vu AT yale.edu

Website