Cán bộ văn phòng
Nguyễn Ngọc Tuấn
Chánh văn phòng
Phòng làm việc: B6
Email: nntuan AT old.viasm.edu.vn

Điện thoại: (04) 36 23 15 42
Máy lẻ: 33
Nguyễn Ngọc Khôi
Phó Chánh văn phòng
Phòng làm việc: B3
Email: nnkhoi AT old.viasm.edu.vn

Điện thoại: (04) 36 23 15 41
hoặc(04) 36 23 15 42 / Máy lẻ: 61
Trần Thị Bích Diệp
Kế toán trưởng
Phòng làm việc: B1
Email: tbdiep AT old.viasm.edu.vn

Điện thoại: (04) 36 23 15 44
hoặc (04) 36 23 15 42/ Máy lẻ: 60
Nguyễn Thị Hải
Chuyên viên hành chính tổng hợp
Phòng làm việc: B1
Email: nthai AT old.viasm.edu.vn
Điện thoại: (04) 36 23 15 44
Hoặc: (04) 36 23 15 42 / Máy lẻ: 58
Bùi Thị Việt Chính
Chuyên viên tổng hợp & quản trị web
Phòng làm việc: B4
Email:chinhbv AT old.viasm.edu.vn

Điện thoại: (04) 36 23 15 42 / Máy lẻ: 34
Lê Thị Lan Anh
Chuyên viên đối ngoại
Phòng làm việc: C1
Email: lananh AT old.viasm.edu.vn

Điện thoại: (04) 36 23 15 42/ Máy lẻ: 0
Vũ Thị Kim Xuyến
Thủ thư
Phòng làm việc: C15
Email: vtkxuyen AT old.viasm.edu.vn

Điện thoại: (04) 36 23 15 42 / Máy lẻ: 30
Lê Thị Quý
Chuyên viên lễ tân + CNTT
Phòng làm việc: C1
Email: ltquy AT old.viasm.edu.vn

Điện thoại: (04) 36 23 15 42 / Máy lẻ: 0
Nguyễn Văn Dung
Lái xe
Phòng làm việc: A1


Điện thoại: (04) 36 23 15 42 / Máy lẻ: 32
Nguyễn Thị Hồng
Tạp vụ
Nguyễn Hoàng Anh
Chuyên viên tổng hợp
Phòng làm việc: B1
Email: nhanh AT old.viasm.edu.vn

Điện thoại: (04) 36 23 15 42 / Máy lẻ: 59