Ban tư vấn quốc tế
GS. Jean-Pierre Bourguignon
Giám đốc nghiên cứu của Trung tâm NC quốc gia Pháp (CNRS)
Giáo sư Toán học, ĐH Bách khoa Paris

Website
GS. Robert Fefferman
Giáo sư đặc biệt Max Mason về Toán, ĐH Chicago
Hiệu trưởng Phân hiệu các khoa học vật lí, ĐH Chicago

Website
GS. Benedict H. Gross
Giáo sư George Vasmer Leverett, ĐH Harvard
Giáo sư Viện (college) Harvard

Website
GS. Phillip Griffiths
Giáo sư danh dự Viện NCCC Princeton (IAS)
Viện trưởng IAS 1991-2003
Giám đốc Tổ chức Sáng kiến Khoa học

Website
GS. Martin Grötschel
Chủ tịch
Học viện Khoa học và Nhân văn Berlin - Brandenburg

Website
GS. M. S. Raghunathan
Giám đốc Trung tâm Toán học Quốc gia, Viện Công nghệ Ấn Độ, Mumbai
Cựu Giáo sư danh dự của Viện NC Cơ bản Tata (TIFR)

Website