Ban giám đốc
GS. Ngô Bảo Châu
Giám đốc khoa học
Phòng làm việc: A2
Email: ngo AT old.viasm.edu.vn
Điện thoại: (04) 36 23 15 40

Thêm chi tiết
GS. Nguyễn Hữu Dư
Giám đốc Điều hành
Phòng làm việc: B2
Email: nhdu AT old.viasm.edu.vn
Điện thoại: (04) 36 23 15 30

Thêm chi tiết
TS. Nguyễn Thị Lê Hương
Phó Giám đốc
Phòng làm việc: A3
Email: ntlhuong AT old.viasm.edu.vn
Điện thoại: (04) 3623 0107

Thêm chi tiết