Tin tức
Hội thảo về Các phương pháp Mô hình hóa và Mô phỏng các Hệ phức tạp
Hội thảo về Các phương pháp Mô hình hóa và Mô phỏng các Hệ phức tạp (The PICS IMEA Mini-Workshop on Multi-Paradigm Modeling and Simulation of Complex Systems) diễn ra trong ngày 26/5/2015 tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. >> Chi tiết
Khóa học ngắn hạn “Phần mềm mô phỏng GAMA”
Ngày 25/5/2015, Khóa học ngắn hạn về Phần mềm mô phỏng GAMA được tổ chức tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Các bài giảng được thực hiện bởi ba giáo sư đến từ Pháp là GS Patrick Taillandier (ĐH Rouen), GS Benoit Gaudou (ĐH Toulouse) và GS Philippe Caillou (ĐH Orsay).
>> Chi tiết
Hội nghị toàn quốc lần thứ V “Xác suất – Thống kê: nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy”
Hội nghị Xác suất Thống kê toàn quốc lần thứ 5 với tiêu đề "Xác suất - Thống kê: Nghiên cứu, Ứng dụng và Giảng dạy" diễn ra tại thành phố Đà Nẵng trong các ngày 23 - 25/5/2015 >> Chi tiết
Khóa học ngắn hạn “Các công cụ xác suất thống kê”
Ngày 18/5/2015, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức khóa học ngắn hạn “Các công cụ xác suất thống kê”. Khóa học được giảng dạy bởi GS. Xavier Bressaud đến từ Đại học Toulouse, Pháp. Khóa học này thuộc chuỗi hoạt động về xác suất thống kê của VIASM trong năm 2015 và sẽ diễn ra đến hết ngày 21/5/2015. >> Chi tiết
Lễ công bố thưởng công trình toán học năm 2014 và cấp học bổng cho sinh viên-học sinh chuyên toán năm 2014-2015
Ngày 16 tháng 5 năm 2015, Lễ công bố thưởng công trình toán học năm 2014 và cấp học bổng cho sinh viên-học sinh chuyên toán năm 2014-2015 của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 – 2020 đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên-ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. >> Chi tiết
Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 13
Ngày 23/4/2015, Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 13 khai mạc tại Trung tâm phát triển Đại học quốc gia, chi nhánh Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội.
>> Chi tiết