Tin tức
Giải thưởng Shaw
Giải thưởng Shaw là một giải thưởng quốc tế nhằm tôn vinh những cá nhân hoạt động tích cực trong ngành của mình, đạt được những thành tựu đáng kể trong thời gian gần đây.
Chi tiết
Giải thưởng Fulkerson
Giải thưởng Fulkenson cho những bài báo xuất sắc trong lĩnh vực toán học rời rạc được tài trợ đồng thời của Hội Toán học rời rạc và Hội Toán học Mỹ. Giải thưởng được bắt đầu lần đầu tiên vào năm 1979
Chi tiết