Tin tức
5 năm hoạt động của Chương trình Trọng điểm Quốc gia phát triển toán học
Ngày 17/8/2010, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thay mặt Chính phủ ký quyết định phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020 (sau đây xin gọi tắt là Chương trình) và ngày 23/12/2010 ông đã ký quyết định thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán – giải pháp trung tâm của Chương trình.
>> Chi tiết
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán là một “Trung tâm xuất sắc khu vực đang phát triển” giai đoạn 2013-2017
Sau gần 4 năm chính thức hoạt động (từ tháng 1/2012), Viện đã tạo dựng được một môi trường học thuật và làm việc tiên tiến, được cộng đồng toán học trong nước và quốc tế đánh giá cao. Tháng 5/2013 Viện đã được Hội toán học Châu Âu công nhận là một “Trung tâm xuất sắc khu vực đang phát triển” (Emerging Regional Centres of Excellence – ERCE) giai đoạn 2013 - 2017.
>> Chi tiết
Hội thảo và Tập huấn “Nội dung và Phương pháp giảng dạy Thống kê Toán học” khu vực phía Nam
Sáng ngày 4 /12/2015, Hội thảo và Tập huấn "Nội dung và Phương pháp giảng dạy Thống kê Toán học" khu vực phía Nam đã khai mạc tại Nhà điều hành - Đại học Cần Thơ, với hơn 140 đại biểu đến từ hơn 50 trường đại học khu vực phía Nam tham dự. Hội thảo và Tập huấn bao gồm 2 phiên toàn thể và 2 phiên chia về các tiểu ban. >> Chi tiết
Khóa học “Giải tích toán học đối với dòng chất lỏng không nén được: tiếp cận qua phương trình tiến hóa”
Ngày 22/10/2015, tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã diễn ra Khóa học ngắn hạn “Giải tích toán học đối với dòng chất lỏng không nén được: tiếp cận qua phương trình tiến hóa” giảng bởi GS. Matthias Hieber (ĐH Kỹ thuật Darmstadt, Đức). >> Chi tiết
Hội nghị “Phương trình tiến hóa và ứng dụng”
Ngày 19/10/2015, Hội nghị “Phương trình tiến hóa và ứng dụng” (Workshop on Evolution Equations and Applications) diễn ra tại Viện nghiên cứu Cao cấp về Toán. >> Chi tiết
Khóa học ngắn hạn “Homology decompositions and applications”
Chiều ngày 6/10/2015 là buổi đầu tiên trong chuỗi bài giảng của GS. Jean Lannes – Đại học Paris 7 (Université Paris Diderot) trong khóa học ngắn hạn về chuyên đề “Homology decompositions and applications”. >> Chi tiết