Phổ biến kiến thức
Bài giảng đại chúng “Học máy thống kê và khoa học phân tích dữ liệu lớn”
Báo cáo viên: GS. Hồ Tú Bảo (Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản)
Thời gian: 9:00 - 11:00 Thứ Sáu, 7/8/2015
Địa điểm: Hội trường C2 - 714 - Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Chi tiết
Bài giảng đại chúng “Machine learning for the Internet of Things: Making Smart Things Smart”
Báo cáo viên: Sonny Vu (CEO của Misfit Wearables)
Thời gian: 14:30 - 16:00 Thứ Sáu, 16/1/2015
Địa điểm: Hội trường C2 - 714 - Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Chi tiết
Bài giảng đại chúng “On Some Old and New Advances in Number Theory”
Báo cáo viên: Stephen Gelbart (Weizmann Institute of Science)
Thời gian: 14:30 - 16:00 Thứ Năm, 4/9/2014 và Thứ Ba, 9/9/2014
Địa điểm: Hội trường C2 - 714 - Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Chi tiết
Bài giảng đại chúng “Toán học là cần thiết cho hầu hết chúng ta”
Báo cáo viên: GS. Endre Szemeredi (ĐH Rutgers, Mỹ; Giải thưởng Abel năm 2012)
Thời gian: 9:30 - 10:30 Thứ Hai, 28/7/2014
Địa điểm: Hội trường 702 - Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Chi tiết
Bài giảng đại chúng: “IMAGINARY — Through the Eyes of Mathematics: Between Research, Application and Communication”
Báo cáo viên: GS. Gert-Martin Greuel (Đại học Kaiserslautern, Đức)
Thời gian: Từ 17:00 đến 18:00 , Thứ Ba ngày 17/12/2013
Địa điểm: Hội trường 702 - Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Chi tiết
Bài giảng đại chúng phối hợp JVN-VIASM: Trào lưu các khóa học đại trà trực tuyến mở (MOOC)
Báo cáo viên: GS. Dương Nguyên Vũ (JVN), TS. Giáp Văn Dương (Giapschool), ThS. Nguyễn Ngọc Tuấn (VIASM)
Thời gian: 14:00 - 16:00 Thứ Bảy, 31/08/2013
Địa điểm: Hội trường C2 – Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
Chi tiết