Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Tối ưu và tính toán khoa học lần thứ 14
Ba Vì, 21-23/4/2016
Chi tiết
Vietnam-Korea Joint Workshop on Dynamical Systems and Related Topics
Hà Nội, 2-5/3/2016
Chi tiết
Hội thảo Toán rời rạc
Hà Nội, 11 - 13/12/2015
Chi tiết
Hội nghị Phương trình tiến hóa và ứng dụng
Hà Nội, 19 - 21/10/2015
Chi tiết
Workshop on Quantum Information Theory and related Topics
Hà Nội, 1 - 3/9/2015
Chi tiết
Hội thảo “Vận hành thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam”
Hà Nội, 24/8/2015
Chi tiết
Summer School "Mathematical statistics tools : theory and practice"
Hà Nội, 20 - 28/7/2015
Chi tiết
The PICS IMEA Mini-Workshop on Multi-Paradigm Modeling and Simulation of Complex Systems
Hà Nội, 26 /5/2015
Chi tiết
Hội nghị toàn quốc lần thứ V “Xác suất - Thống kê: nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy”
Đà Nẵng, 23 -25/5/2015
Chi tiết
Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 13
Ba Vì, 23 - 25/4/2015
Chi tiết
Hội thảo "Giải tích P-Adic”
Tuần Châu, 7 - 10/4/2015
Chi tiết
Hội nghị Tính toán Hiệu năng cao lần thứ 6
Hà Nội, 16 - 20/3/2015
Chi tiết
International Workshop on Some Selected Problems in Optimization and Control Theory
Hà Nội, 4-7/2/2015
Chi tiết
Hội thảo Toán rời rạc NTU- VIASM lần thứ nhất
Hà Nội, 27-30/12/2014
Chi tiết
Hội nghị Đại số - Hình học - Tôpô 2014
Tuần Châu, 18-21/12/2014
Chi tiết
Hội thảo "Giảng dạy, sách và tài liệu học Toán cho các ngành đào tạo kinh tế, tài chính – ngân hàng” năm 2014
Đà Nẵng, 06/12/2014
Chi tiết
Workshop on Probability for Statistics in Econometrics
Hà Nội, 26/11/2014
Chi tiết
Hội thảo “Bài toán cân bằng và điểm bất động: Lý thuyết và thuật toán”
Hà Nội, 25-28/8/2014
Chi tiết
Mini-workshop: Vành địa phương và Đại số phân bậc
Hà Nội, 4 và 6 tháng 8, năm 2014
Chi tiết
Hội thảo: Ứng dụng Toán trong Quản lý rủi ro tài chính
Hà Nội, 28-29/7/2014
Chi tiết
Summer Program on “PDEs and Applied Mathematics”
Hà Nội, 14/7- 7/8, 2014
Chi tiết
Hội thảo "Nhóm, Vành và các vấn đề liên quan"
Hà Nội, 29,30 tháng 5, năm 2014
Chi tiết
International Workshop and Summer School on Variational Analysis and Approximation Theory
Hà Nội, 12/5-17/5/2014
Chi tiết
Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 12
Ba Vì, 23-25/4/2014
Chi tiết
Workshop on birational geometry and stability of moduli stacks and spaces of curves
Hà Nội, 5-26/1/2014 và 9/2-1/3/2014
Chi tiết
Hanoi Mini-workshop on Formal Proofs
Hà Nội, 27/12/2013
Chi tiết
Hội thảo quốc tế: International conference on commutative algebra and its interaction to algebraic geometry and combinatorics
Hà Nội, 16 - 20 Tháng 12, 2013
Chi tiết
Mini-workshop: “Phương trình vi phân và Ứng dụng”
Hà Nội, 18/10/2013
Chi tiết
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 8
Nha Trang, 10 - 14 Tháng 8, 2013
Chi tiết
Hội thảo lý thuyết số Pant 2013
Hà Nội, 22-26 tháng 7, năm 2013
Chi tiết
Hội thảo tương lai của thị trường tài chính: sản phẩm phái sinh?
Hà Nội, 17 - 19 Tháng 6, 2013
Chi tiết
Hội thảo khoa học lý thuyết hệ thống và điều khiển
Hà Nội, 5 - 9 Tháng 11, 2012
Chi tiết
Program & Abstracts
Hội nghị Toán học phối hợp Việt - Pháp
Đại học Huế, 20 - 24 tháng 8 năm 2012
Chi tiết
Hội nghị Quốc tế về tình toán hiệu năng cao lần thứ V
Hà Nội, 5-9 Tháng 3 năm 2012
Hội nghị được tổ chức cùng với Viện Toán học - Viện KH&CN Việt Nam, Trung tâm Tính toán Khoa học đa ngành (IWR) - ĐHTH Heidelberg và Khoa Công nghệ thông tin và Kỹ thuật - ĐH Công nghệ TP Hồ Chí Minh.
Chi tiết
Hội thảo "Vai trò của các viện nghiên cứu cao cấp trong phát triển Toán học tại Việt Nam và trong khu vực" và Lễ ra mắt quốc tế của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
Hà Nội 16-17 Tháng 1 năm 2012.
Chi tiết
Chọn theo thời gian