Trường chuyên biệt
Mini-course: Fluid Flows at a High Reynolds number
Báo cáo viên: GS. Nguyễn Trọng Toán (Đại học Pennsylvania State)
Thời gian: 29/6 - 1/7 - 5/7 - 7/7/2016
Chi tiết
Mini course on optimal stopping of diffusions and Lévy processes
Báo cáo viên: GS. Paavo Salminen (Đại học Abo Akademi, Phần Lan)
Thời gian: 21-23/3/2016
Chi tiết
DAAD Spring School on Combinatorial Stochastic Processes
Hà Nội, 7-18/3, 2016
Chi tiết
Mini-course: Effective Aspects of Combinatorics
Báo cáo viên: PGS. Wu Guohua (Đại học Nanyang Technological)
Thời gian: 29/2 - 1/3 - 3/3/2016
Chi tiết
Mini-course on The Stable Marriage Problem
Báo cáo viên: GS. Vũ Hà Văn (Đại học Yale)
Thời gian: 15 - 16/2/2016
Chi tiết
Mini-course: K-theory invariant of group C*-algebras
Báo cáo viên: GS. Đỗ Ngọc Diệp (Viện Toán học, VAST)
Thời gian: 13/01 - 27/01//2016
Chi tiết
Mini-course: Deformation quantization
Báo cáo viên: GS. Sharygin Georgy (Đại học Moscow State Lomonosov)
Thời gian: 11/1-25/1, 2016
Chi tiết
Mini-course: C*-Algebras and K-Theory
Báo cáo viên: Manuilov Vladimir M. (Đại học Moscow State Lomonosov)
Thời gian: 23/12/2015 - 06/01//2016
Chi tiết
Mini-course: Vector bundles and K-theory
Báo cáo viên: A.S.Mishchenko (Đại học Lomonosov Moscow State)
Thời gian: 21/12/2015 - 04/01//2016
Chi tiết
Mini-course: Introduction to optimal control of partial differential equations
Báo cáo viên: Cung Thế Anh (Đại học Sư phạm Hà Nội)
Thời gian: 1/12 and 29/12//2015
Chi tiết
Mini-course: Analysis of Incompressible Fluid Flows: an Approach via Evolution Equations
Báo cáo viên: Matthias Hieber (Technische Universität Darmstadt)
Thời gian: 22/10 and 23/10/2015
Chi tiết
Mini-course: Homology decompositions and applications
Báo cáo viên: Prof. Jean Lannes (Université Paris Diderot)
Thời gian: 6/10 - 26/11/2015
Chi tiết
Trường hè: Lý thuyết số từ cổ điển đến hiện đại
Hà Nội, 7 - 11/9/2015
Chi tiết
Summer school on statistical machine learning
Hà Nội, 7 - 14 tháng 8, năm 2015
Chi tiết
Summer School "Mathematical statistics tools : theory and practice"
Hà Nội, 20 - 28/7/2015
Chi tiết
Mini-course: Expanders and Applications
Báo cáo viên: Vu Ha Van (Yale University)
Thời gian: 15/6 and 17/6/2015
Chi tiết
Summer School “Non-Smooth Mechanics”
Hà Nội, 8-18 tháng 6, năm 2015
Chi tiết
Mini-course on Statistical Inference
Báo cáo viên: Jean-Yves Dauxois (Institut de Mathématiques de Toulouse, France) and Vincent Lefieux (RTE & UPMC-ISUP)
Thời gian: 8 - 12/6/2015
Chi tiết
Mini-course on advanced tools/concrete examples for statistics
Báo cáo viên: Fabrice Gamboa (Institute of Mathematic, Toulouse University)
Thời gian: 26 - 29/5/2015
Chi tiết
Mini-Course On Modeling Platform GAMA
Báo cáo viên: Patrick Taillandier (University of Rouen, France); Benoit Gaudou (University of Toulouse, France) and Philippe Caillou (University of Orsay, France)
Thời gian: 25/5/2015
Chi tiết
Mini-course: On probabilistic tools for statistics
Báo cáo viên: Xavier Bressaud (Institute of Mathematic, Toulouse University)
Thời gian: 18 - 21/5/2015
Chi tiết
Mini-course: Applied Nonlinear Statistical Methods
Báo cáo viên: Dr. Timothy E. O’Brien (Loyola University of Chicago)
Thời gian: 14/5/2015
Chi tiết
Mini-course: Basic Statistics Applications and Practice
Báo cáo viên: Benoit Truong (Institute of Mathematic, Toulouse University)
Thời gian: 7 - 12/4/2015
Chi tiết
Hoạt động của Chương trình Toán Tài chính, Xác suất thống kê và Ứng dụng năm 2015

Để nâng cao năng lực nghiên cứu lý thuyết và khả năng áp dụng Lý thuyết Xác suất vào việc giải quyết các bài toán khoa học, kỹ thuật, kinh tế, y học và môi trường ở Việt Nam, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán sẽ tổ chức một loạt các hoạt động gồm các bài giảng, trường hè và hội nghị liên quan tới các lĩnh vực này trong năm 2015. Các chuyên gia nước ngoài đến từ các trường đại học Paris và Toulouse (Cộng hòa Pháp) sẽ giảng bài cho các khóa học ngắn hạn và Trường hè, diễn ra từ tháng 4 – 7/2015.
Mục tiêu của các bài giảng nhằm trang bị những kiến thức cơ bản nhất về Toán tài chính, Lý thuyết Thống kê và Ứng dụng, thực hành trên một số bài tập mẫu trong một số lĩnh vực như kinh tế, y học, thống kê công nghiệp.” Kỳ vọng các bài giảng sẽ rất hữu ích cho những ai đang quan tâm đến các lĩnh vực này. Ngôn ngữ được sử dụng trong bài giảng là Tiếng Anh và người tham dự các khóa học không phải đóng bất cứ một lệ phí nào. Trong trường hợp yêu cầu, Viện sẽ tài trợ chỗ ở cho người tham dự các bài giảng trong quá trình học tập.
Chi tiết vui lòng xem tại: http://old.viasm.edu.vn/hdkh/thongke2015/.
Mini-course: Introduction to Credit Risk
By Nicole EL KAROUI (Université Pierre et Marie Curie) and Monique Jeanblanc (Université d'Evry Val D'Essonne)
Time: 30/3-6/4/2015
Details
Mini-course: Variational Analysis and Applications
Báo cáo viên: Marc Lassonde (Université des Antilles et de la Guyane)
Thời gian: 2/3 and 10/3/2015
Chi tiết
FU-VIASM Joint Mini-course: Database Joins: Worst-Case and Beyond
Báo cáo viên: Hung Q. Ngo (State University of New York at Buffalo)
Thời gian: 5/1-9/1/2015
Chi tiết
Mini-course: Introduction to the Theory of Buildings
Báo cáo viên: GS. R. Weiss - Đại học Tufts, Mỹ
Thời gian: 22-31/12/2014
Chi tiết
Mini-course: Coefficient problem for whole-plane SLE
Báo cáo viên: GS. Michel Zinsmeister
Thời gian: 22-31/12/2014
Chi tiết
Mini-course: Reduction of complexity of dynamical systems: Applications to fishery modelling
Báo cáo viên: GS. Pierre Auger
Thời gian: 13/11/2014
Chi tiết
Mini-course: The $p$-adic de Rham comparison theorem, after A. Beilinson
Báo cáo viên: GS. Illusie - Đại học Paris-Sud
Thời gian: 4-9-11/9/2014

Chi tiết
Mini-course: Equilibrium and Fixed Point Problems
Báo cáo viên: Jong Kyu Kim, Tran Dinh Quoc, Atsushi Yagi, Cung The Anh
Thời gian: 27 - 28/8/2014

Chi tiết
Hackathon Việt Nam 2014
Địa điểm: Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐHBK HN.
Thời gian: 1-2/8/2014
Chi tiết: http://www.hackathonvietnam.com/
Trường hè Toán học 2014 cho học sinh THPT chuyên
Hà Nội, 27 tháng 7 - 5 tháng 8, năm 2014
Chi tiết
Mini-course: High dimensional geometry and Data analysis
Báo cáo viên: GS. Vũ Hà Văn - Đại học Yale, Mỹ
Thời gian: 14/7 - 18/7/2014 (10 bài giảng)

Chi tiết
Trường hè: "Toán học cho sinh viên" 2014
Hà Nội, 6 tháng 7 - 26 tháng 7, năm 2014
Chi tiết
Mini-course: Approximations for stochastic and parametric partial differential equations and Bayesian inverse problems
Báo cáo viên: TS. Hoàng Việt Hà, Nanyang Technological University, Singapore
Thời gian: 19 -20/6/2014

Chi tiết
Mini-course: Some topics on Graph Theory
Báo cáo viên: GS. Moshe Rosenfeld. University of Washington. USA.
Thời gian: 18/6 - 27/6/2014 (5 bài giảng)

Chi tiết
Mini-course: Group cohomology and T-functor
Báo cáo viên: Prof. Jean Lannes - (Đại học Paris Diderot)
Thời gian: 21/4 - 15/5/2014 (4 weeks)

Chi tiết
Mini-course: Three Lectures on Quasi Monte Carlo Methods and Applications to PDE with Random Coefficients
Báo cáo viên: GS. Ian H. Sloan - (Đại học New South Wales, Australia)
Thời gian: 12/03/2014

Chi tiết
Mini-course: Matrix recovery problems and mathematical tools
Báo cáo viên: GS. Vũ Hà Văn - (Đại học Yale)
Thời gian: 25/01/2014 và 27/01/2014

Chi tiết
Mini-course: Some mathematical questions related to navier-stokes equations
Báo cáo viên: TS. Cung Thế Anh - (Đại học Sư phạm Hà Nội)
Thời gian: 09/09/2013 - 30/11/2013
Chi tiết
Trường thu: Quá trình ngẫu nhiên và ứng dụng (bài giảng)
Hà Nội, 01/10 - 26/10/2013 và 04/11 - 30/11/2013
Chi tiết
Mini-course: Operads and homotopy commutative structures
Báo cáo viên: GS. BENOIT FRESSE - (Đại học Khoa học và Công nghệ Lille)
Thời gian: 27/08/2013 - 30/08/2013
Chi tiết
Mini-course: Derived functors of iterated loop functors and of destabilization for (unstable) modules over the Steenrod algebra
Báo cáo viên: GS. GEOFFREY POWELL - (Đại học Angers)
Thời gian: 16/08/2013 - 30/08/2013
Chi tiết
Mini-course: The frobenius twist in functor cohomology
Báo cáo viên: VINCENT FRANJOU - (Đại học Nantes)
Time: 16/08/2013 - 30/08/2013
Chi tiết
Mini-course: Morava stabilizer groups and their cohomology
Báo cáo viên: GS. HANS-WERNER HENN - (Đại học Strasbourg)
Thời gian: 02/08/2013 - 13/08/2013
Chi tiết
Mini-course: The kervaire invariant one problem
Báo cáo viên: PGS. MIKE HILL - (Đại học Virginia)
Thời gian: 23/07/2013 - 02/08/2013
Chi tiết
Trường hè Hội Toán học Đông Nam Á
Hà Nội, 08- 19 Tháng 7, 2013
Chi tiết
Trường hè: "Toán học cho sinh viên"
Hà Nội, 7 tháng 7 - 27 tháng 7, năm 2013
Chi tiết
Mini-course: From a classical theorem of jorgens, calabi and pogorelov to the affine bernstein problem
Báo cáo viên: GS. Lê Quang Nẫm - (Đại học Columbia, Mỹ)
Thời gian: 01/07/2013 - 09/08/2013
Chi tiết
Trường hè: Thuật toán và cấu trúc ngẫu nhiên
Hà Nội, 17 tháng 6 - 17 tháng 7, năm 2013
Chi tiết
Mini-course: D-modules and applications to representation theoty
Báo cáo viên: GS. Y. LAURENT - (Đại học Grenoble)
Thời gian: 27/02/2013 - 08/03/2013
Chi tiết
Trường xuân: "Analysis and approximation in optimization under uncertainty"
Hà Nội, Ngày 18 - 23 tháng 2 năm 2013
Chi tiết
Mini-course: An introduction to randomness in two dimensions
Báo cáo viên: GS. W. WERNER - (Đại học Paris 11, Đạt giải Fields 2006)
Thời gian: 02/01/2013 - 04/01/2013
Chi tiết
Mini-course: Lectures on complete ideals
Báo cáo viên: GS. J. K. VERMA - (Viện Công nghệ Bombay Ấn Độ)
Thời gian: 31/08/2013 - 07/09/2013
Chi tiết
Trường hè: "Tìm hiểu một số định lý cơ sở trong lý thuyết số học giải tích"
Hà Nội, Ngày 7 Tháng 7 - 7 Tháng 9 năm 2012
Chi tiết
Chương trình chuyên biệt: "Các phương pháp thống kê hiện đại trong học máy"
18-22/6/2012: Bài giảng về các phương pháp thống kê nhiều chiều và học máy
30/7-3/8/2012. Bài giảng về các phương pháp phi tham số Bayes và mô hình đồ thị xác suất
6-17/8/2012. Các phương pháp học máy thống kê cho dữ liệu nhiều chiều.
- Danh sách tham gia chương trình
- Mục tiêu của đề tài
- Lịch làm việc của tuần 18-22/6/2012
- Lịch làm việc từ 30/7 – 3/8/2012
- Lịch làm việc từ 6/8 – 17/8/2012
- Tài liệu tham khảo
- Bài giảng
Trường hè: "Giải tích biến phân và ứng dụng"
Hà Nội, Ngày 28 tháng 5 -Ngày 03 tháng 6 năm 2012
Chi tiết
Chọn theo thời gian