Ảnh hoạt động

Năm 2015


Ảnh Hội nghị tính toán Hiệu năng cao lần thứ 6 (16 – 20/3/2015)


Ảnh Hội thảo quốc tế Một số vấn đề chọn lọc trong Tối ưu và Lý thuyết điều khiển (4 – 7/2/2015)


Ảnh Bài giảng đại chúng “Học máy trong mạng lưới thông minh: làm sao để thiết bị thông minh thực sự thông minh” (16/1/2015)


Ảnh VIASM và BIDV công bố Quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng toán trong lĩnh vực kinh tế, tài chính-ngân hàng (FMathLab) và Ký kết thỏa thuận hợp tác (12/1/2015)


Ảnh Khóa học ngắn hạn: Kết nối dữ liệu: Trường hợp xấu nhất và hơn thế nữa (5 – 9/1/2015)


Năm 2014


Ảnh Hội thảo Toán rời rạc NTU- VIASM lần thứ nhất (27/12/2014)


Ảnh Hội thảo Xác suất thống kê trong Kinh tế lượng (26/11/2014)


Ảnh Khóa tập huấn giáo viên THPT chuyên Toán năm 2014 khu vực phía Nam (22 – 27/9/2014)


Ảnh Khóa tập huấn giáo viên THPT chuyên Toán năm 2014 khu vực phía Bắc (22 – 27/9/2014)


Ảnh Lễ Kỷ niệm 40 năm Việt Nam tham dự Olympic Toán học quốc tế (IMO)-(1974-2014) (14/9/2014)


Ảnh khóa học ngắn hạn và bài giảng đại chúng ngày 4/9/2014


Hội thảo “Bài toán cân bằng và điểm bất động: Lý thuyết và thuật toán” (25/8/2014)


Mini-workshop: Vành địa phương và Đại số phân bậc (4/8/2014)


Bài giảng đại chúng: “Toán học là cần thiết cho hầu hết chúng ta” (28/7/2014)


Trường hè Phương trình đạo hàm riêng và ứng dụng (14/7 – 7/8/2014)


Khai mạc Hội thảo hàng năm 2014 (26- 27/7/2014)


Khóa học ngắn hạn: Hình học số chiều cao và ứng dụng trong dữ liệu lớn (14 – 18/7/2014)


Khóa học ngắn hạn: Xấp xỉ nghiệm phương trình đạo hàm riêng ngẫu nhiên, phụ thuộc vào tham số và các bài toán ngược Bayes (19 – 20/6/2014)


Khóa học ngắn hạn: Một số chủ đề về Lý thuyết đồ thị (18-27/6/2014)


Hội thảo: “Nhóm, Vành và các vấn đề liên quan” (29-30/5/2014)


Lễ Công Bố Thưởng công trình toán học năm 2013 và cấp học bổng cho học sinh, sinh viên chuyên toán năm học 2013-2014 (10/5/2014)


Mini-course: “Group cohomology and T-functor” (21/4-15/5/2014)


Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 12 (23-25/4/2014)


Khóa học ngắn hạn: “Ba bài giảng về các phương pháp giả Monte Carlo và ứng dụng trong phương trình đạo hàm riêng với các hệ số ngẫu nhiên” (12/3/2014)


Trường Xuân “Không gian về Moduli” (5-26/1/2014 và 9/2-1/3/2014)


Năm 2013


Hội thảo quốc tế “Đại số giao hoán và quan hệ với Hình học đại số và Tổ hợp” (16/12-20/12/2013)


Ảnh Mini-workshop: “Phương trình vi phân và ứng dụng” (18/10/2013)


Ảnh Thỏa thuận hợp tác giữa phòng thí nghiệm Quốc tế phối hợp Pháp Việt (LIAFV) và Viện nghiên cứu cao cấp về Toán Việt Nam (VIASM) (15/09/2013)


Ảnh Bài giảng đại chúng phối hợp JVN-VIASM: Trào lưu các khóa học đại trà trực tuyến mở (MOOC) (31/08/2013)


Ảnh Khoá tập huấn giáo viên THPT chuyên toán năm 2013 đợt 1 (26/8 – 31/08/2013)


Ảnh Viện trưởng Viện Toán học, ĐHQG Singapore tới thăm Viện (19/8/2013)


Ảnh Đại hội đại biểu hội toán học Việt Nam lần thứ 7 (11/8/2013)


Ảnh Đại hội Toán học 2013 (10/8 – 14/8/2013)


Ảnh Chương trình: “Gặp gỡ Toán học 2013″ (03/8 – 09/8/2013)


Ảnh Bài giảng đại chúng “Why is it good to study at the Ecole Polytechnique de Palaiseau?” (03/8/2013)


Ảnh Trường hè Toán học 2013 (28/7 – 06/8/2013)


Ảnh Hội thảo Lý thuyết số PANT 2013 (22/7 – 26/7/2013)


Ảnh Hội thảo hàng năm 2013 (20/7 – 21/7/2013)


Ảnh Trường hè Hội Toán học Đông Nam Á (08/07/-19/07/2013)


Ảnh Trường Hè “Toán học cho Sinh viên 2013″ (07/07-27/07/2013)


Ảnh Trường Hè “Random structures and Algorithms” (17/06-17/07/2013


Ảnh Hội thảo tài chính “Tương lai của thị trường tài chính: Sản phẩm phái sinh?” (17/06/-19/06/2013)


Ảnh Lễ Công bố thưởng công trình Toán học năm 2012 và cấp học bổng cho học sinh chuyên Toán, sinh viên ngành Toán năm học 2012-2013 (5/5/2013)


Ảnh Trường Xuân “Analysis and approximation in optimization under uncertainty” (18-22/2/2013)


Ảnh Mini-course của GS W. Werner “AN INTRODUCTION TO RANDOMNESS IN TWO DIMENSIONS” (2-4/1/2013)


Năm 2012


Ảnh Hội thảo khoa học “Lý thuyết hệ thống và điều khiển” (5-9/11/2012)


Ảnh Hội thảo hàng năm 2012 của VIASM (25-26/8/2012)


Ảnh Hội nghị Toán học Phối hợp Việt – Pháp (Huế, 20-24/8/2012)


Ảnh Trường hè “TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐỊNH LÝ CƠ SỞ TRONG LÝ THUYẾT SỐ HỌC GIẢI TÍCH” của GS. Ngô Bảo Châu (Tháng 7-8/2012)


Ảnh Chương trình chuyên biệt “Các phương pháp thống kê hiện đại trong Học máy” của GS. Hồ Tú Bảo (18/6-17/8/2012)


Ảnh một số hoạt động hè 2012 khác


Ảnh Lễ ra mắt quốc tế của Viện (16-17/1/2012)