Đào tạo Tiến sĩ
Chương trình Đào tạo tiến sĩ toán học xuất sắc tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
Ngày 09 tháng 10 năm 2015, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga đã ký quyết định số 4257/QĐ-BGDĐT phê duyệt Chương trình Đào tạo tiến sĩ toán học xuất sắc tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Đây là một chương trình thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010-2020 có mục tiêu: “Đào tạo tiến sĩ có trình độ nghiên cứu ngang tầm quốc tế. >> Chi tiết