K-Lý thuyết và hình học không giao hoán

Chủ nhiệm đề tài: GS. Alexander S.Mishchenko


Thời gian làm việc tại Viện: 7/12/2015 – 6/2/2016


Các thành viên:


1. GS. Alexander S.Mishchenko – Đại học Moscow State Lomonosov


2. GS. Manuilov Vladimir M – Đại học Moscow State Lomonosov


3. PGS. Popelensky Theodor Yu – Đại học Moscow State Lomonosov


4. GS. Đỗ Ngọc Diệp – Viện Toán học, VAST


5. PGS. TS. Lê Anh Vũ – Đại học Kinh tế Luật – ĐHQG Hồ Chí Minh