K-Lý thuyết và hình học không giao hoán

Chủ nhiệm đề tài: <strong>GS. Alexander S.Mishchenko</strong>

<hr style=”height: 8px; border: 0px;” />

Thời gian làm việc tại Viện: <strong>7/12/2015 – 6/2/2016</strong>

<hr style=”height: 8px; border: 0px;” />

Các thành viên:

<hr style=”height: 8px; border: 0px;” />

1. GS. Alexander S.Mishchenko – Đại học Moscow State Lomonosov

<hr style=”height: 8px; border: 0px;” />

2. GS. Đỗ Ngọc Diệp – Viện Toán học, VAST

<hr style=”height: 8px; border: 0px;” />

3. GS. Manuilov Vladimir M. – Đại học Moscow State Lomonosov

<hr style=”height: 8px; border: 0px;” />

4. PGS. Popelensky Theodor Yu. – Đại học Moscow State Lomonosov

<hr style=”height: 8px; border: 0px;” />

5. PGS. Sharygin Georgij I – Đại học Moscow State Lomonosov

<hr style=”height: 8px; border: 0px;” />

6. PGS. TS. Lê Anh Vũ – Đại học Kinh tế Luật – ĐHQG HCM

<hr style=”height: 8px; border: 0px;” />