Clip 5 năm Chương trình Toán và VIASM

Clip tổng kết 5 năm hoạt động của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010-2020 và thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM).


Lễ tổng kết 5 năm hoạt động của Chương trình Toán và VIASM được tiến hành tại Thư viện Tạ Quang Bửu, trường ĐH BKHN vào ngày 20/12/2015 cùng Ngày hội Toán học mở “Toán học trong vỏ hạt dẻ”.


Ngày 17/8/2010, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thay mặt Chính phủ ký quyết định phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020 (gọi tắt là Chương trình) và ngày 23/12/2010 ông đã ký quyết định thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán – giải pháp trung tâm của Chương trình.


5 năm qua Chương trình đã đi được một chặng đường dài và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán với 4 năm hoạt động chính thức đã đạt được những kết quả và thành công đáng tự hào.


Kính mời quý vị theo dõi clip được thực hiện bởi VIASM: