Báo cáo tổng kết 5 năm hoạt động của Chương trình trọng điểm và thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Báo cáo tổng kết 5 năm hoạt động của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học và thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (2010 – 2015), được trình bày bởi GS TSKH Trần Văn Nhung (Phó Trưởng Ban Điều hành Chương trình) tại Lễ Kỷ niệm 5 năm hoạt động của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 – 2020 và thành lập Viện NCCCT diễn ra ngày 20/12/2015.


Vui lòng đọc hoặc download báo cáo tại đây.