Thỏa thuận hợp tác giữa phòng thí nghiệm Quốc tế phối hợp Pháp Việt (LIAFV) và Viện nghiên cứu cao cấp về Toán Việt Nam (VIASM)

Phòng Thí nghiệm quốc tế phối hợp Pháp Việt, trực thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp, và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, sẽ hỗ trợ những hoạt động khoa học, đặc biệt là những Chương trình chuyên biệt tổ chức ở Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.


Viện NCCC về Toán và Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp ký thỏa thuận hợp tác.


Sau khi hồ sơ về những hoạt động này được gửi đến Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và được Hội đồng khoa học Viện thông qua, những hoạt động này có thể nhận được hỗ trợ của Phòng Thí nghiệm quốc tế phối hợp Pháp Việt, với các điều kiện:


1. Có sự tham gia đáng kể của các phòng thí nghiệm Pháp,


2. Có sự tham gia của nghiên cứu sinh và của các nhà khoa học trẻ,


3. Ưu tiên cho sự tham gia của những nhà toán học Việt Nam đến từ các vùng miền khác nhau.


Phòng Thí nghiệm quốc tế phối hợp Pháp Việt có thể hỗ trợ vé máy bay cho những nhà toán học đang làm việc tại Pháp; Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán hỗ trợ kinh phí tại chỗ, có ưu tiên cho những người ở Việt Nam trên 4 tuần.


Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán dành một phòng làm việc ưu tiên cho các hoạt động phối hợp với Phòng Thí nghiệm quốc tế phối hợp Pháp Việt.


GS. Lê Tuấn Hoa , GS. Lionel Schwartz và GS. Ngô Bảo Châu trước phòng Thí nghiệm quốc tế phối hợp Pháp Việt.


Nhân dịp này, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán lưu ý Viện hàng năm có một số vị trí sau tiến sĩ dành cho những nhà khoa học trẻ, đã bảo về luận án tiến sĩ trước đó không quá 5 năm, không phân biệt quốc tịch.


Phòng Thí nghiệm quốc tế Pháp Việt tiếp tục hỗ trợ những chuyến thăm và làm việc tại Pháp cho những nhà toán học đang làm việc ở Việt Nam.